Subcategories

 • VODOMĚRNÉ ŠACHTY

  Vyrábíme několik druhů šachet, ale rádi vyrobíme tvar a velikost na přání zákazníka. Vodoměrná, revizní a šachta pro tlakovou kanalizaci je dodávána včetně poklopu a je nutné počítat s tím, že dodávaný poklop a strop šachty splňují pouze požadavky na celistvost, nejsou dimenzovány na žádné zatížení! Umíme dodat i poklop kovový.

 • JÍMKY (ŽUMPY)

  Vyrábíme kvalitní plastové nádrže na vodu, dále pak septiky, jímky, žumpy a vodoměrné šachty, které splňují kvantitativní požadavky dle základních norem vycházejících z evropských standardů. Důraz je kladen na kvalitu i bezpečnost.

  Plastové nádrže na vodu, žumpy, jímky a septiky jsou plné výhod

  Při koupi těchto produktů máte jistotu mnoha benefitů, které jistě oceníte. Betonové jímky, které si možná ještě pamatujete z dřívějších let, dnes již postupně nahrazují plastové žumpy. Proč právě tyto? Těch důvodů je hned několik:

  • Plastové jímky jsou kvalitnější, neboť ty betonové často prosakoval a ohrožovaly životní prostředí, které znečišťovaly spodní vody.
  • Plast je mnohem lehčí, je tedy snazší manipulace.
  • Plastové jímky mají dlouhou životnost, jsou odolné vůči agresivním látkám a 100% nepropustné.
  • Tvar i velikost lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.

  Nádrže na dešťovou vodu

  Plastové odpadní jímky splňují veškeré požadavky na zachytávání srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. To znamená, že mohou být použity jako nádrže na dešťovou vodu. Jestliže se rozhodnete využít plastovou jímku na vodu, je vhodné to předem přesněji specifikovat. Na pořízení tohoto zařízení se totiž vztahuje dotační program.

  „Dešťovka“ – můžete si o ni zažádat prostřednictvím těchto webových stránek: www.dotacedestovka.cz. Nádrže z dodací si lze pořídit mnohem levněji, protože část faktury si můžete nechat proplatit prostřednictvím výše uvedené dotace. Je tedy vhodné na to myslet předem.

  Jímky na dešťovou vodu mohou být velice užitečné. Pomohou vám překonat období sucha, které se opakuje téměř každé léto a podle klimatických studií se bude sucho objevovat stále častěji. Připravte se na to včas!

  Plastové jímky a žumpy nainstalujeme tam, kde není možnost vypouštění do kanalizace

   

  Více si o tom můžete přečíst v montážním předpisu (Doporučený technologický postup pro zabudování plastového tělesa). Plastové žumpy, jímky a septiky jsou určeny k zachycení splaškových a ostatních vod, které obsahují škodlivé látky z menších zdroj, mezi které řadíme rodinné domky či chatky.

  Informace ohledně výroby plastových nádrží na vodu a jímek

  Vyrábíme mnoho různých plastových nádrží na vodu, žump, jímek a septiků, které vám rádi zhotovíme na přání. Plastová jímka je vyrobena jako vodotěsná nádrž. Stroj jímky má na spodní straně systém žeber, která jsou přivařena k vnitřnímu plášti a ke středovým sloupků. Dno je tvořeno deskou o stejné tloušťce jako plášť – 5 mm.

  Stroj jímky má sílu přibližně 8 mm. Plastovou jímku dodáváme kompletně včetně poklopu. Je potřeba počítat s tím, že dodávaný poklop a stroj jímky splňuje požadavky na celistvost. Ale pozor, není dimenzovaný na vysoké zatížení. Přístup do plastové jímky je možný pouze průlezem o průměru 600 a výšce 300 mm.

  Nádrže na vodu, žumpu, jímky, septiky a vodoměrné šachty vyrábíme z vysoce odolného polypropylénu, který zajistí maximální životnost a spolehlivost

  • Nádrže jsou vyrobeny z polypropylénu o tloušťce 5 a 8 mm. Tento materiál je vhodný pro stavbu jednoduchých aplikací, například na vodu, septiky či jímky. Vlastnosti desek z PP jsou především tyto:
  • tvarová stálost,
  • houževnatost,
  • snadná opracovatelnost,
  • svařitelnost,

  Všechny tyto vlastnosti jistě oceníte. Septik či žumpa vám díky tomu poslouží opravdu velice dlouho.

  Plastové jímky musí disponovat vybetonovanou základovou deskou – u všech typů s armaturou o síle minimálně 15 až 20 cm. Betonová deska by měla být větší o 15 cm z každé strany, než je dno jímky. Plastový septik či jímku následně usadíme na betonovou desku a teprve poté provedeme jeho obetonování za pomoci vlhčené betonové směsi. Ale pozor, beton sypeme v několika etapách po asi 50 cm a jímku při tom souměrně napouštíme vodou. Poté se zabetonuje postupně celá jímka vytvořenou betonovou směsí s armaturou a nechá se napuštěná do té doby, než beton uzraje.

  Jímky, septiky a žumpy se nesmí osadit do míst se zvýšenou hladinou spodní vody, na to je třeba dát si pozor. Tuto spodní vodu je důležité odvést od jímky drenáží nebo zvolit jiný tvar jímky. Pokud bude plastová jímka poškozena mechanicky při manipulaci s ní, nebo instalaci této jímky, nebudete moci následně uplatnit reklamaci na kvalitu svárů a tvar jímky. Je tedy třeba si to pohlídat.

  Použitý materiál odpovídá ČSN a je také certifikován hlavním hygienikem ČR. Všechny výrobky jsou testovány hydrostatickou zkouškou.

  Jak můžete zjistit správný objem pro jímky, septiky a žumpy?

  Jak vzrůstá počet obyvatel v nemovitosti, tím více roste také produkce odpadních vod. Proto je důležité zvážit, zda není z dlouhodobého hlediska lepší investovat do objemnější plastové jímky. Vzorce pro výpočet najdete níže. Může vám pomoci správně odhadnout, jak velký objem by měla mít vaše žumpa. Podle norem CSN se určuje následovně.

   V=N*Q*T, kde:

  V -  užit­ný objem jímky,

  N – počet na­po­je­ných oby­va­tel na jímku,

  Q – prů­měr­ná spo­tře­ba vody na osobu (litr/den – uvádí se 100 l na osobu/den),

  T – ča­so­vý in­ter­val vy­vá­že­ní (dnů). 

  Díky naší variabilitě při výrobě plastových jímek, žump, septiků, plastových nádrží na vodu a vodoměrných šatech věříme, že u nás získáte přesně ten správný výrobek, který váš dům, chata či jiná nemovitost právě potřebuje.

  Budeme se těšit na spolupráci s vámi!

ŠACHTY-JÍMKY 

 • Podle ceny: od nejnižší
 • Podle ceny: od nejvyšší
na stránku